artykuły

Kurs tworzenia baz danych w programie Microsoft Access część II

21:36
Wed, 31 October 2001
Druga część kursu MS Access. Metody wprowadzania danych, formularze.

W poprzednim artykule omówiłem tworzenie przykładowej tabeli ze spisem zawartości naszych CD-ROM'ów. Teraz zajmiemy się nieco trudniejszym pojęciem, mianowicie formularzami.Formularzjest graficznym przedstawicielem danych. Służy on (po zaprojektowaniu i stworzeniu) do przeglądania lub wpisywania danych do/z np. tabeli, kwerendy. Dziś zajmiemy się tworzeniem formularza na podstawie tabeli, którą stworzyliśmy w poprzedniej części kursu.

Zaczynamy!

 1. Najpierw otwieramy tabele którą utworzyliśmy w poprzedniej części kursu. W tym celu uruchamiamy program Microsoft Access, pojawia nam się okno startowe z którego wybieramy opcję "Otwórz istniejący plik" i z poniższego pola wybieramy opcję "Więcej plików...", następnie klikamy na przycisk "OK". Odszukujemy plik i otwieramy stworzoną wcześniej bazę danych.
 2. Otworzy się główne okno naszej bazy danych z którego prawej części wybieramy "Formularze", następnie z lewej części "Utwórz formularz w widoku projektu".
 3. Otwiera się nowe okno z jakimś dziwnym kratkowanym polem. To pole to właśnie nasz formularz (tylko że w fazie wstępnej ;). Pole powiększamy, udając się kursorem myszy w prawy dolny róg "szachownicy", a następnie przeciągając w taki sposób by formularz powiększył się.
 4. Następnym krokiem jest sprawdzenie czy widać wszystkie okienka do "budowania" bazy danych tj. Przybornik, Lista pól, Właściwości formularza. Jeśli któreś z tych okienek narzędziowych (tak to się nazywa) jest niewidoczne zaraz pokaże jak je włączyć.
  Oto sposoby :
  - Przybornik włączamy wybierając ikonkę przybornika na paseku narzędzi (gdy dłużej przytrzymamy kursor powinien pojawić się potwierdzający napis "Przybornik").
  - Listę pól włączamy klikając na jej ikonkę na pasku narzędzi (koło hiperłącza) (po chwili powinien pojawić się napis "Lista pól").
  -Właściwości formularza pokazujemy klikając prawym przyciskiem myszy na formularz, a następnie wybieramy polecenie "Właściwości".
 5. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy poza obszarem formularza, przejdź do okna "Właściwości formularza", a następnie do karty "Dane". Następnie w polu źródło rekordów wybierz "Spis CD" (taką nazwę nosi nasza tabela). Zaznaczyłeś to po to by formularz "wiedział" skąd ma czerpać dane.
 6. Teraz z pola "Lista pól" przeciągamy elementy (wszystkie oprócz "identyfikatora") na nasz formularz. Następnie układamy je jakoś sensownie, tak by dostęp i kolejność wyświetlania była prawidłowa.
 7. Teraz z przybornika wybieramy przycisk (klikając nań) o nazwie "Przycisk polecenia", a następnie po raz drugi klikamy na naszym formularzu.
 8. Teraz ukazało nam się okno o nazwie "Kreator przycisków poleceń" z którego wybieramy: z pola "Kategorie" wybieramy opcję "Nawigowanie pomiędzy rekordami", a z pola "Akcję" opcje "Przejdź do następnego rekordu". Tak postępujemy ze wszystkimi przyciskami, które chcemy mieć na formularzu. Możliwe jest także umieszczenie m. in. przycisków takich jak: dodawanie rekordu, usuwanie rekordu, drukowanie formularza, a także wiele wiele innych. Po wybraniu wszystkiego klikamy na przycisk Dalej >
 9. W następnym kroku kreatora istnieje możliwość umieszczenia na przycisku tekstu lub grafiki. Wybieracie stosowne ustawienia i klikacie na przycisk Dalej >.
 10. Teraz nadajecie swoją, indywidualną nazwę komponentu (w tym wypadku jest to przycisk), a następnie klikacie na przycisk Zakończ.
 11. Gdy już stworzycie wszystkie potrzebne wam przyciski klikacie na przycisk Zapisz i wpisujecie nazwę formularza (ja wpisałem "Spis CD - Formularz")
 12. Teraz zamykacie okno formularza klikając na poleceniu Zamknij z menu Plik.
 13. Aby sprawdzić jak działa nasz formularz klikamy na jego nazwę znajdującą się w prawej części głównego okna bazy danych na karcie formularze.

* Dla bardziej ambitnych informacja. W menu narzędzia znajduje się polecenie Autostart które wyświetla np. formularz (lub stronę) zaraz przy starcie naszej bazy danych. W tym celu z w oknie "Uruchamianie" wybierz z listy "Wyświetl formularz/stronę" nazwę naszego formularza, a następni kliknij OK i zamknij program (Accessa). Przy ponownym uruchomieniu Bazy Danych "Spis CD" uruchomi się nasz formularz dzięki któremu będziemy mogli łatwo wprowadzić dane do tabeli.

Poeksperymentujcie sobie trochę z tymi formularzami, bo "czego sam się nauczysz długo nie zapomnisz".

12345
Kurs tworzenia baz danych w programie Microsoft Access część II Autor opinii: Czytelnicy, data przesłania: 2

Podobne artykuly:

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

  Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
  Dexter