artykuły

Szyfrowanie tekstu

2008-03-06
18:52:00
Avatar
Malmak
Data publikacji:
19:52, 6 March 2008
Jak zaszyfrować tekst w RichEdit tak żeby ktoś nie widział na pierwszy rzut oka co jest pod nim?
Avatar
Lukas
Strona domowa
Data publikacji:
19:55, 6 March 2008
Można zaszyfrować tekst np. w ten sposób - przejechać pętlą po wszystkich znakach tekstu i odjąć od nich wartość 128 (połowę ilości informacji jaką przechowuje bajt, czyli 256/2 ) - czemu tyle ? Ponieważ tylko dla tej liczby gdy drugi raz wykonamy tą pętle wszystkie dane zostaną odkodowane ;) : var i : integer; tekst : string; begin tekst := RichEdit1.Text; for i:=1 To Length(RichEdit1.Text) Do begin tekst[i] := Char(Ord(tekst[i])-128); end; RichEdit1.Text := tekst;
Avatar
Adik0160
Strona domowa
Data publikacji:
10:40, 28 March 2009
lub żeby lepiej szyfrowało można by było zrobić tak kodowanie: var i, z : integer; tekst : string; begin tekst := RichEdit1.Text; z := 0; for i:=1 To Length(RichEdit1.Text) Do begin z := z + 1; tekst[i] := Char(Ord(tekst[i])-128 + z); if z < 4 then z := 0 end; RichEdit1.Text := tekst; dekodowanie: var i, z : integer; tekst : string; begin tekst := RichEdit1.Text; z := 0; for i:=1 To Length(RichEdit1.Text) Do begin z := z + 1; tekst[i] := Char(Ord(tekst[i])+128 - z); if z < 4 then z := 0 end; RichEdit1.Text := tekst; Myśle że będzie dobrze ;)
Zaloguj się aby dodać post.
Dexter