artykuły

Jak policzyć ile jest linii w pliku tekstowym?

2008-03-05
17:54:00
Avatar
Malmak
Data publikacji:
18:54, 5 March 2008
Cześć, jak policzyć ilość linii (rodzielonych enterem) w pliku tekstowym? Dzięki.
Avatar
Lukas
Strona domowa
Data publikacji:
19:04, 5 March 2008
Cześć, cóż, jeśli mamy do czynienia ze stałą ilością znaków w każdym wierszu, a plik jest zakodowany w 8-bitowym ASCII (każdy znak zajmuje jeden bajt) to dopuszczalne jest podzielenie rozmiaru pliku przez ilość znaków w każdym wierszu. Jeśli jednak ilość znaków w każdym z wierszy jest różna, należy przejść funkcją Readln przez wszystkie i raczej nie ma szybszego sposobu. Można napisać więc taką funkcję: function IloscLinii(nazwa_pliku : string) : integer; var plik : TextFile; begin AssignFile(plik, nazwa_pliku); Reset(plik); Result := 0; while not EOF(plik) Do begin Readln(plik); Inc(Result); end; CloseFile(plik); end;
Zaloguj się aby dodać post.
Dexter