artykuły

[JavaScript/jQuery/IE] Wywołanie fadeIn() lub show() na tagu <article> z ustawionym display:none kończy się błędem - co robić?

22:32
Tue, 26 January 2016

Jeśli wywołanie metody fadeIn() lub show() na elemencie <article> kończy się błędem "Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody „attachEvent”" należy nadać temu elementowi identyfikator: 

<article id="jakisIdentyfikator">

a następnie, ustawiając właściwość display w CSS, odwołać się do tego właśnie idenyfikatora zamiast do całego tagu article.

article#jakisIdentyfikator { display:none; }

zamiast

article { display:none; }

Powinno pomóc.

 

Podobne faq:

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter