artykuły

Lukas Deszyfrer

16:58
Thu, 10 April 2008
Projekt w fazie opracowywania.

Co to jest?

Program potrafiący łamać kod najróżniejszych tekstów w szczególności w przypadku, gdy nie wiemy jak zostały zakodowane. Sprawdzane są różne metody (np. przestawieniowe, przesunięciowe) a następnie wynik odszukiwany jest w słowniku. Jeśli wyniki pracy są pomyślne (słowo znajduje się w słowniku), to oznacza, że metoda jest dobra, jeśli jest podobne do któregoś ze słów, to program nadal pracuje wybraną metodą dotąd aż nie złamie zaszyfrowanego tekstu.
Jeśli pomimo tego nie uda mu się tego uczynić następuje wnioskowanie i decydowanie o kolejnych sposobach deszyfrowawnia w kolejności od jak najbardziej prawdopodobnego. Ten projekt zabierze mi trochę czasu. Póki co mogę wam zaprezentować już pierwotny interfejs użytkownika (zrzut obok).

LukasDeszyfrer

Rozwiązanie problemu ROTX

Poniżej przedstawiam uniwersalne rozwiązanie problemu kodowania ROTX które można zawrzeć w jednej procedurze.

Rozwiązanie problemu kodowania ROTX A... Zresztą - co mi tam - macie tutaj kod w Delphi: // Uniwersalna funkcja przeprowadzająca kodowanie ROTX (autor: Łukasz "Lukas" Wyporek, ) function KodujOdkodujROT(tekst : string; przesuniecie : integer; kodowanie : boolean): string; // Funkcja zwraca -1 gdy liczba ujemna lub +1 gdy liczba dodatnia lub równa 0 function Sig(liczba : integer) : integer; begin if (liczba shr 31) = 1 Then Result := -1 else Result := 1; end; var i, k, podzialka : integer; C : integer; begin k := Sig(Integer(kodowanie)-1); C := Ord('Z')-Ord('A')+1; podzialka := Round((C/2)+k*(C/2))-k*przesuniecie; for i:=1 To Length(tekst) Do if (tekst[i] in ['A'..Chr(Ord('A')+podzialka-1)]) or (tekst[i] in ['a'..Chr(Ord('a')+podzialka-1)]) Then tekst[i] := Chr(Ord(tekst[i]) + (Round((C/2)-k*(C/2))+k*przesuniecie)) else if (tekst[i] in [Chr(Ord('A')+podzialka)..'Z']) or (tekst[i] in [Chr(Ord('a')+podzialka)..'z']) Then tekst[i] := Chr(Ord(tekst[i]) - (Round((C/2)+k*(C/2))-k*przesuniecie)); Result := tekst; end;

  Skomentuj

  Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


  Komentarze czytelników

   Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
   Dexter